Văn bản theo lĩnh vực: Quản lý đất đai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
501 467/QĐ-STNMT 18/12/2017 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 312000
502 468/QĐ-STNMT 18/12/2017 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 597028
503 471/QĐ-STNMT 19/12/2017 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 161987
504 472/QĐ-STNMT 20/12/2017 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 844881
505 475/QĐ-STNMT 21/12/2017 Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 394926
506 1374/QĐ-UBND 17/12/2017 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Sa Thầy (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy)
507 1375/QĐ-UBND 17/12/2017 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy (Nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy)
508 1376/QĐ-UBND 17/12/2017 V/v thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông để xây dựng Trường Mầm non xã Đăk Sao
509 1355/QĐ-UBND 13/12/2017 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2017 của huyện, thành phố
510 1375/QĐ-UBND 17/12/2017 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy)
511 1374/QĐ-UBND 17/12/2017 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và Dịch vụ Sa Thầy (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy)
512 1369/QĐ-UBND 14/12/2017 Về việc thu hồi đất của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ và giao về cho UBND thành phố Kon Tum Quản lý theo quy định
513 15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 03/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
514 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP 03/04/2015 Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
515 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
516 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 21/06/2016 Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
517 24/CT-TTg 31/08/2015 Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
518 16/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 03/04/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
519 45/2013/QH13 28/11/2013 Luật Đất đai 2013
520 01/2017/NĐ-CP 05/01/2017 Nghị định số Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây