Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 27/2022/NĐ-CP 18/04/2022 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
22 404/KH-STTTT 15/03/2022 Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tumlần thứ nhất, năm 2022
23 03/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24 01/2022 /QĐ-UBND 03/01/2022 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25 613/KH-UBND 03/03/2022 Đăng cai tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn -Tây Nguyên lần III năm 2022 tại Kon Tum
26 04/STNMT-VP 03/01/2022 V/v phát động phong trào thi đua năm 2022 của Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
27 3799/STNMT-VP 29/12/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT năm 2022
28 106/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
29 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
30 38/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
31 36/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
32 35/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
33 32/2021/QĐ-UBND 18/10/2021 Ban hành Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu
34 30/2021/QĐ-UBND 28/09/2021 Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
35 29/2021/QĐ-UBND 18/08/2021 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
36 28/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Quy định điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
37 5580/KH-BCĐ 31/10/2021 Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38 3783/KH-UBND 19/10/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
39 3540/UBND-KGVX 01/10/2021 V/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
40 31/KH-STNMT 01/10/2021 Tuyển dụng viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây