Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
361 37/2016/QĐ-UBND 28/09/2016 V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum
362 36/2016/QĐ-UBND 23/09/2016 V/v phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025
363 33/2016/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum
364 31/2016/QĐ-UBND 28/07/2016 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016; bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Điều 3 Quyết định số 60�
365 27/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 V/v Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
366 26/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 V/v Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
367 22/2016/QĐ-UBND 30/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp v
368 19/2016/QĐ-UBND 16/05/2016 Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
369 19/2014/QĐ-UBND 11/03/2014 V/v quy trình cụ thể về quy mô công trình và thời gian của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
370 54/2014/QĐ-UBND 25/09/2014 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
371 63/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 V/v ban hành Quy trình bán, cho thuê nhà ở cũ và bàn giao, tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
372 55/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
373 40/2013/QĐ-UBND 02/10/2013 V/v ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
374 41/2013/QĐ-UBND 08/10/2013 V/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh
375 6825/BTNMT-TĐKTTT 15/12/2017 Về việc tuyên truyền hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
376 45/2013/QĐ-UBND 22/10/2013 Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
377 1427/QĐ-UBND 27/12/2017 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2017
378 3484/UBND-HTKT 25/12/2017 Về việc đấy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON92
379 1362/QĐ-UBND 15/12/2017 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 43-CTr/TU ngày 12/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X
380 1349/QĐ-UBND 13/12/2017 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau, hoa, cây ăn quả xứ lạnh gắn với thí điểm trồng xen sâm dây và một số loại cây dược liệu khác của Công ty TNHH MTV Phương Tây KonPlong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây