Văn bản theo lĩnh vực: Địa chất,Khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
181 74/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
182 71/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
183 14/2013/QĐ-UBND 22/02/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
184 31/2013/QĐ-UBND 15/08/2013 Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản: đất, đá, cát, sỏi; nước thiên nhiên; vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
185 26/2013/QĐ-UBND 28/06/2013 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai khoáng, chê sbiến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020
186 17/2013/QĐ-UBND 29/03/2013 Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
187 14/2013/QĐ-UBND 22/02/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
188 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
189 60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
190 3202/QĐ-BTNMT 15/12/2017 Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum
191 3202/QÐ-BTNMT 15/12/2017 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum
192 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
193 03/CT-TTg 30/03/2015 Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
194 60/2010/QH12 17/11/2010 Luật khoáng sản 2010
195 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
196 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
197 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây