Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
41 99 /QĐ-STNMT 04/10/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
42 37/2017/QĐ-UBND 27/11/2017 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
43 53/2014/QH13 20/06/2014 Luật công chứng
44 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng
45 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
46 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật báo chí
47 07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ
48 29/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 V/v quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49 06/2017/QĐ-UBND 25/01/2017 V/v Quy định chức năng nhiệm vụ CCTC Sở Thông tin Truyền thông
50 27/2017/QĐ-UBND 05/06/2017 Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51 24/2016/QĐ-UBND 17/06/2016 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52 01/VBHN-BTNMT 17/03/2015 Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
53 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017 Nghị định về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
54 32/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
55 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
56 09/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia
57 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Thông tư Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây