Văn bản theo lĩnh vực: Ban hành văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 11/2018/TT-BTP 29/07/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
22 24/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
23 05/NQ-HĐND 18/07/2018 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
24 09/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
25 22/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 Bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
26 18/2018/QĐ-UBND 18/06/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
27 12/2018/QĐ-UBND 22/04/2018 Ban hành Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28 11/2018/QĐ-UBND 18/04/2018 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29 19/2018/QĐ-TTg 18/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
30 82/BC-UBND 22/04/2018 Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa QPPL trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh Kon Tum ban hành
31 1309/BTNMT-PC 19/03/2018 V/v thông báo danh mục các văn bản QPPL ban hành Quý I/2018
32 664/UBND-NC 22/03/2018 Về việc rà soát, tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề tài nguyên và môi trường.
33 02/2018/QĐ-UBND 09/01/2018 Ban hành Quy định chế độ miễn giảm tiền thuê đất tại đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, TDTT, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34 77/2015/QH13 18/06/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
35 80/2015/QH13 21/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
36 96/2015/QH13 24/11/2015 Luật trưng cầu ý dân
37 35/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
38 37/2015/QĐ-UBND 25/08/2015 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
39 59/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 V/v kéo dài thời gian thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015
40 07/2016/QĐ-UBND 15/02/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây