Văn bản theo chủ đề: Văn bản hợp nhất

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 32/VBHN-VPQH 09/12/2018 Luật Đa dạng sinh học
2 05/VBHN-BTNMT 29/06/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
3 10/VBHN-BTNMT 23/12/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen,mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
4 05/VBHN-BTNMT 06/08/2020 Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
5 06/VBHN-BTNMT 06/08/2020 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
6 07/VBHN-BTNMT 06/08/2020 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
7 08/VBHN-BTNMT 06/08/2020 Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất
8 04/VBHN-BTNMT 08/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
9 12/VBHN-BXD 26/04/2020 hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
10 11/VBHN-BXD 26/04/2020 hợp nhất Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng
11 03/VBHN-BTNMT 10/05/2020 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
12 02/VBHN-BTNMT 10/05/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
13 11/VBHN-BTNMT 24/10/2019 Quy định vè quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
14 10/VBHN-BTNMT 24/10/2019 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
15 09/VBHN-BTNMT 24/10/2019 Về quản lý chất thải và phế liệu
16 08/VBHN-BTNMT 24/10/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
17 07/VBHN-BTNMT 11/11/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ
18 05/VBHN-BTNMT 11/09/2019 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
19 03/VBHN-BTNMT 11/09/2019 Quy định về bản đồ địa chính
20 02/VBHN-BTNMT 11/09/2019 Quy định về hồ sơ địa chính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây