Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4 3743/STNMT-TTr 18/12/2022 Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
5 481/STNMT-QHKHSDĐ 01/03/2023 V/v đề nghị bàn giao diện tích đất có mục đích công cộng được giao quản lý thuộc dự án Tổ hợp thương mại kết hợp nhà ở thương mại tại Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
6 310/STNMT-QHKHSDĐ 09/02/2023 V/v đề nghị lập thủ tục ký Hợp đồng thuê đất đối với các dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất
7 201/STNMT-VP 30/01/2023 V/v Phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
8 3815/STNMT-QHKHSDĐ 23/12/2022 V/v đề xuất bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong Kế hoạch sử dụng đất đất thời kỳ 2021-2025 của tỉnh Kon Tum
9 1741/STP-XDKTr&PBPL 07/11/2022 V/v tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023.
10 1586/BTNMT-CNTT 05/09/2022 V/v triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
11 1552/BTTTT-THH 26/04/2022 V/v hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (Phiên bản 1.0)
12 761/VPCP-KSTT 29/01/2022 V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư
13 1840/STNMT-CCQLĐĐ 07/07/2022 V/v tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện
14 1090/STNMT-VPĐKĐĐ 25/04/2022 V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc
15 26/STNMT-TTr 05/01/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16 3707/STNMT-QHKHSDĐ 22/12/2021 V/v báo cáo kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn (2015-2020)
17 4585/UBND-HTKT 27/12/2021 V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022
18 04/STNMT-VP 04/01/2022 V/v phát động phong trào thi đua năm 2022 của Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum
19 3799/STNMT-VP 30/12/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT năm 2022
20 3677/STNMT-TNKSN 20/12/2021 V/v cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản
21 3656/STNMT-QHKHSDĐ 16/12/2021 V/v đôn đốc tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
22 31/UBND-NNTN 04/01/2022 Về việc triển khai Công văn số 839-CV/BTGTU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
23 4004/UBND-KTTH 08/11/2021 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây