Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11-12 năm 2018

 •   24/12/2018 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 735

Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11-12 năm 2018

Các quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 •   31/10/2018 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 2856

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 893412 so Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã cấp cho Công ty Cổ phần thức ăn Chăn nuôi Thái Dương ngày 23/01/2006

 •   12/09/2018 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 696

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 893412 so Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã cấp cho Công ty Cổ phần thức ăn Chăn nuôi Thái Dương ngày 23/01/2006

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   28/08/2018 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 837

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định 260/QĐ-STNMT Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   25/07/2018 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 766

Quyết định 260/QĐ-STNMT Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   03/07/2018 11:52:44 PM
 •   Đã xem: 817

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc hủy Phôi Giấy chứng nhận in bị hư hỏng

 •   06/06/2018 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 814

Thông báo số 98/TB-STNMT Về việc hủy Phôi Giấy chứng nhận in bị hư hỏng

V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   03/05/2018 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 762

Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum ban hành các Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 •   27/02/2018 01:42:00 AM
 •   Đã xem: 891

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   07/01/2018 01:29:00 AM
 •   Đã xem: 2202

Ngày 05 tháng 07 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 135/QĐ-STNMT về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   07/01/2018 01:06:31 AM
 •   Đã xem: 1743

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum ban hành Quyết định số 143/QĐ-STNMT V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nội dung Quyết định như sau:

V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BI 474117

 •   07/01/2018 01:05:38 AM
 •   Đã xem: 1221

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum ban hành Quyết định số 125/QĐ-STNMT V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BI 474117 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H01141) do UBND huyện Kon Plông cấp ngày 27/5/2013 cho ông Trần Ngọc Trường Thịnh tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nội dung Quyết định như sau:

Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   07/01/2018 12:44:10 AM
 •   Đã xem: 1198

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Danh sách các Quyết đinh:

Thông báo về việc hủy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Nông Trường 701(Nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)

 •   07/01/2018 12:42:46 AM
 •   Đã xem: 1161

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon có Thông báo số 163/TB-STNMT Về việc hủy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Nông Trường 701(Nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình, tại phường Trang Hạ, thị xã

 •   07/01/2018 12:36:42 AM
 •   Đã xem: 1554

Ngày 06/10/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh có Thông báo số 27/TB-VPĐK, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình, tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Toàn văn Thông báo như sau:

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GB 945277 của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

 •   07/01/2018 12:34:55 AM
 •   Đã xem: 1249

Ngày 16/10/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đăk Nông có Thông báo số 12/TB-VPĐK, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GB 945277 của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải. Nội dung Thông báo như sau:

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 •   07/01/2018 12:10:12 AM
 •   Đã xem: 822

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 073514

 •   06/01/2018 02:54:20 AM
 •   Đã xem: 781

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 073514

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây