V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BI 474117

 •   07/01/2018 01:05:38 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum ban hành Quyết định số 125/QĐ-STNMT V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BI 474117 (số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H01141) do UBND huyện Kon Plông cấp ngày 27/5/2013 cho ông Trần Ngọc Trường Thịnh tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nội dung Quyết định như sau:

Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   07/01/2018 12:44:10 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Danh sách các Quyết đinh:

Thông báo về việc hủy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Nông Trường 701(Nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum)

 •   07/01/2018 12:42:46 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon có Thông báo số 163/TB-STNMT Về việc hủy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Nông Trường 701(Nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình, tại phường Trang Hạ, thị xã

 •   07/01/2018 12:36:42 PM
 •   Đã xem: 519
 •   Phản hồi: 0

Ngày 06/10/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh có Thông báo số 27/TB-VPĐK, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình, tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Toàn văn Thông báo như sau:

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GB 945277 của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

 •   07/01/2018 12:34:55 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0

Ngày 16/10/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đăk Nông có Thông báo số 12/TB-VPĐK, về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số GB 945277 của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải. Nội dung Thông báo như sau:

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 •   07/01/2018 12:10:12 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0

Về việc Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 073514

 •   06/01/2018 02:54:20 PM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 073514

ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây