STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06/2021/TT-BTNMT 29/07/2021 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế -xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum
2 694/QĐ-STNMT 28/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Sa Thầy
3 695/QĐ-STNMT 28/07/2021 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 240767 cấp cho ông Phạm Hoàng Đạo trên địa bàn xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
4 690/QĐ-STNMT 26/07/2021 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số P 096603 cấp cho ông A Tích và bà Y Bửi trên địa bàn xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
5 691/QĐ-STNMT 26/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
6 689/QĐ-STNMT 26/07/2021 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Q 232862 cấp cho hộ ông(bà) Huỳnh Công Hoàng trên địa bàn xã Sa Bình,huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
7 688/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Plông
8 683/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ngọc Hồi
9 684/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Ia H’Drai
10 685/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
11 686/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Hà
12 687/QĐ-STNMT 25/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Rẫy
13 682/QĐ-STNMT 25/07/2021 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AG 430538 cấp cho ông Nguyễn Văn Sự và vợ là bà Nguyễn Thị Bích trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
14 318/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15 681/QĐ-STNMT 21/07/2021 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AI 459061 cấp cho ông An Văn Long trên địa bàn huyện Kon Rẫy
16 678/QĐ-STNMT 21/07/2021 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 334854 cấp cho hộ ông (bà) Bùi Thị Thọ và Lê Thanh Long trên địa bàn xã Sa Nghĩa,huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
17 679/QĐ-STNMT 21/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Glei
18 680/QĐ-STNMT 21/07/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum
19 2509/UBND-NNTN 21/07/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh
20 382/QD-UBND 20/07/2021 Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây